تست تعارضات زناشویی

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

2

من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.

3

همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم.

4

هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم.

5

من و همسرم کتک کاری می کنیم.

6

هنگام دلخوری، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.

7

برای فرزند (یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او (یا آنان) را برآورده کنم.

8

بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم.

9

وقتی همسرم از من تقاضایی دارد، خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم.

10

رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست.

11

وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک می کنم.

12

به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.

13

درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم.

14

همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم.

15

همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند.

16

همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم.

17

از اعضای خانواده پدری و مادری ام، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.

18

فرزند (یا فرزندانم) اسرار همسرم را به من می گویند.

19

خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند.

20

خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است.

21

همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم.

22

وقتی با همسرم دعوا می کنم، فریاد می زنم و ناسزا می گویم.

23

خانواده پدر و مادری من، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند.

24

فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند.

25

دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند.

26

من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم.

27

حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود.

28

هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است.

29

هنگام نزاع، از همسرم درخواست طلاق می کنم.

30

خانواده پدری و مادری من، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.

31

هنگام دعوا بین من و همسرم، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.

32

حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم.

33

هنگام دعوا، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود.

34

با وجود داشتن همسر، از تنهایی رنج می برم.

35

همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر می کند.

36

هنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد.

37

همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم.

38

بدون اطلاع همسرم، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم.

39

دعوا با همسرم، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند.

40

باآن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم.

41

هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم.

42

در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود.