آیا شنونده خوبی هستم؟

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

هنگامی که دوستانم مطلبی در دلشان دارند، من را محرم اسرار خود می‌دانند.


2

علاقه‌ای به شنیدن مشکلات دیگران ندارم.


3

در محافل اجتماعی و در جمع دیگران هنگام صحبت، مخاطب و موضوع صحبتم را عوض می‌کنم و سراغ دیگری می‌روم؛ چون فکر می‌کنم موضوعات بهتر و جالب تری برای سرگرم شدن وجود دارد.


4

از صحبت کردن با فردی که مدام از حواشی صحبت می‌کند و سر اصل مطلب نمی‌رود، کلافه و عصبی می‌شوم.


5

معمولا صحبت دیگران را تمام می‌کنم و نشان می‌دهم که ادامه جمله آن‌ها را می‌دانم.


6

وقتی کسی با من صحبت می‌کند، به جوابی که می‌خواهم به او بدهم یا موضوع بعدی برای صحبت فکر می‌کنم.


7

شنیدن صحبت بیشتر مردم کسل کننده است.


8

در مقایسه با دیگران، من بیشتر در جمع‌ها صحبت می‌کنم.