تست عشق و دوستی

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

شما به طرف خانه کسی که دوست دارید می روید. دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد. کدام را انتخاب می کنید؟


2

در راه دو بوته گل رز می بینید. یکی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید. شما تصمیم می گیرید 20 شاخه از رزها را برای او بچینید. چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می کنید؟


3

بالاخره به خانه دوست یا معشوقتان می رسید و یکی از افراد خانواده او درب را بر روی شما باز می کند. شما از او می خواهید دوستتان را صدا بزند یا اینکه خودتان او را خبر کنید؟


4

شما وارد منزل شده و به اتاق دوستتان می روید ولی کسی آنجا نیست؛ پس تصمیم می گیرید گل های رز را همان جا بگذارید. ترجیح می دهید آنها را لب پنجره بگذارید یا بر روی تخت؟


5

شب می شود شما و او هر کدام در اتاقهای جداگانه ای می خوابید. صبح زمانی که بیدار شدید به اتاق او می روید. دوست دارید شما وقتی که آنجا می روید او خواب باشد یا بیدار؟


6

وقت برگشتن به خانه است. آیا راه کوتاه و ساده را انتخاب می کنید یا ترجیح می دهید از راه طولانی و جالب تر بروید؟