مثبت اندیش هستم یا منفی نگر؟

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایید:
1

آیا به حال برای نسل های بعدی نگران شده و فکر کرده اید که پنجاه سال دیگر دنیا به چه شکلی خواهد بود؟
2

اگر ناخواسته آینه ای را بشکنید، چقدر نگران می شوید که برایتان بدشانسی رخ بدهد؟
3

وقتی در کاری شرکت می کنید، آیا انتظار دارید که در آن کار موفق شوید؟
4

آیا وقتی شکست می خورید باز هم به آن فکر می کنید و برایش افسوس می خورید؟
5

آیا معتقدید در دنیا برای هر کسی یک همسر و نیمه گمشده ایده آلی وجود دارد که روزی از راه می رسد؟
6

نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی آن را؟
7

این جمله را چگونه کامل می کنید: اگر همان ابتدا موفق نشدی...
8

آیا فکر می کنید می توانید به اهداف تان در زندگی برسید؟
9

آیا معتقدید هر کسی در زندگی اش به نوعی خوش شانسی و خوش بختی دارد؟
10

بعد از یک مشکل، چقدر طول می کشد تا به زندگی عادی تان بازگردید؟
11

آیا هنگام ناراحتی خواب تان مختل می شود؟
12

وقتی بخواهید تصمیم مهمی بگیرید، چقدر به تصمیم تان مطمئن هستید؟
13

اگر آنفلوآنزای شدیدی بگیرید، آیا به دکتر مراجعه می کنید؟
14

آیا معتقدید نباید آینده را پیش بینی کنید که مبادا ناامید شوید؟
15

آیا از لحاظ مالی احساس امنیت می کنید؟
16

آیا معتقدید اگر یک در بسته شود، در دیگری باز می شود؟
17

آیا فکر می کنید دوستان تان روزی به شما پشت می کنند؟
18

آیا معتقدید بعد از هر آسانی سختی است یا بعد از هر سختی، آسانی؟
19

چقدر طول می کشد تا از کسی که او را ناراحت کرده اید، عذرخواهی کنید؟
20

کدام یک از این جملات دیدگاه شما را به زندگی نشان می دهند؟
21

آیا امیدوارید تا سن خیلی بالا زنده بمانید؟
22

آیا معتقدید شکست بعدی در آینده ای نزدیک انتظار شما را می کشد؟
23

آیا حاضرید وام بزرگی را بردارید که اقساط سنگین و بلندمدتی دارد؟
24

آیا معتقدید خبرهای بد همیشه سه تا هستند؟
25

آیا از سفر با هواپیما می ترسید؟
26

آیا معتقدید هر عمل مثبت بازتاب مثبت و هر عمل منفی بازتابی منفی دارد؟
27

وقتی در یک قرعه کشی شرکت می کنید آیا امیدی به برنده شدن دارید؟
28

آیا معتقدید شکست مقدمه پیروزی است؟
29

اگر در یک جزیره دور افتاده گیر کنید، برای خودتان چقدر شانس نجات می بینید؟
30

چند وقت یک بار به عنوان شرکت کننده در مسابقات تلویزیون شرکت می کنید و امید دارید که مقدار پول زیادی برنده شوید؟